belangrijke informatie over winkelen, goederenafgifte en transport i.v.m. de coronacrisis