Plantenasiel bij De Zaak van Ermelo!

 

Weet u het nog? Enige tijd geleden hebben wij een poll op facebook gehouden over het al dan niet opstarten van een plantenasiel, en uw antwoord daarop was ja (89%)! Ook uit het laatst gehouden klanttevredenheidsonderzoek kwam het plantenasiel een aantal keer als verzoek naar voren. En….. it giet oan!!

Vanaf dinsdag 2 juni a.s. kunt u bij ons uw (te grote, te kleine, overtollige, minder mooie) kamerplanten inleveren. Onze nieuwe vrijwilliger Ramonda Groen Smit gaat ze, waar nodig, oplappen en vertroetelen. Als ze klaar zijn voor een nieuw tehuis komen ze, voor kleine prijsjes, in de winkel.