Het ontstaan van de Zaak van Ermelo

De oprichters van De Zaak van Ermelo (DZVE) hebben  een lange historie waar het gaat om het realiseren van duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Met name het opzetten en uitvoeren van omscholingsprojecten met baangarantie voor mensen met een uitkering (gemeente of UWV) en voor mensen die met ontslag bedreigd werden hebben geleid tot nieuwe werkgelegenheid voor vele honderden mensen.

In 2012 ontstonden de eerste plannen voor de invoering van de Participatiewet, welke uiteindelijk per 1 januari 2015 feitelijk van kracht is geworden. De kern van deze wet was en is dat “iedereen mee moet doen op de arbeidsmarkt”. Het gaat dan met name om de kwetsbare mensen in onze samenleving. Uiteraard hebben wij toen ook nagedacht over een aanpak voor Participatieprojecten in Ermelo.  Het idee was om mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om werknemersvaardigheden (opnieuw) aan te leren, structuur in het dagritme te krijgen en praktische werkzaamheden te leren. De werkzaamheden moesten divers zijn, want niet iedereen kan en wil hetzelfde doen. Het uiteindelijk doel moest uitstroom naar betaald werk zijn of wanneer dat niet mogelijk was, in ieder geval een plek te bieden waar mensen arbeidsmatige dagbesteding zouden kunnen doen. Het moest een sociale onderneming worden, waarbij het maken van winst niet op de eerste plaats zou staan maar juist de kwetsbare medewerker.

Zo ontstond in 2012 het project De Zaak van Ermelo, een sociale onderneming in de vorm van een kringloopwinkel. Een onderneming waar heel veel verschillende functies/werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden, zoals kassamedewerkers, magazijnmedewerkers, logistiek medewerkers, winkelpersoneel, administratie etc.

Stationsstraat

Op 1 augustus 2012 kregen we de sleutels van het pand van de oude Albert Heijn winkel aan de Stationsstraat.

Dit pand kregen we voor een periode van 2 jaar als anti-kraakpand ter beschikking. In de periode van 1 augustus tot 1 december 2012 hebben we met hulp van heel veel vrienden en familie en de eerste mensen uit de Participatiedoelgroep, het oude pand omgetoverd tot een mooie kringloopwinkel. Op 1 december 2012 werd de winkel onder grote belangstelling officieel geopend door de toenmalig wethouder sociale zaken, Laurens Klappe.

De inbreng van kringloopgoederen was uiteraard in de voorliggende periode nog wel een punt van zorg. Maar nadat we een huis-aan-huis folder in Ermelo hadden verspreid, is de stroom op gang gekomen en nooit meer gestopt.

Door de verkoop van het pand aan de Stationsstraat aan een projectontwikkelaar, moesten we na 2 jaar een huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar aangaan. Uiteindelijk hebben we tot december 2016 (4 jaar dus) kunnen werken aan de op- en uitbouw van DZVE. De winkel is in die periode een begrip in Ermelo en de regio geworden. Vanwege sloop- en nieuwbouwplannen moesten we het pand aan de Stationsstraat verlaten.

Veldwijk

Na een zoektocht van vele maanden slaagden we er uiteindelijk in om op 1 oktober 2016 een huurovereenkomst te sluiten met GGz Centraal.

Voor een periode van 2 jaar konden we gebruik maken van een ruimte in het zogenaamde Economiegebouw om het Landgoed Veldwijk.

Na een ingrijpende verbouwing konden we op 1 december 2016 de deuren openen van de kringloopwinkel op deze nieuwe locatie. Aangezien we hier circa 30% minder winkeloppervlakte ter beschikking hadden en het pand voor slechts 2 jaar beschikbaar was, konden we een aantal van onze groeiplannen niet realiseren. Vanwege het tijdelijke karakter en de beperkte ruimte zijn we om ons heen blijven kijken naar andere panden. Dat was een moeilijke zoektocht. Vind maar eens een pand van circa 2000m2 waar ook nog een detailhandelsbestemming op verkregen zou kunnen worden en ook nog eens gunstig gelegen.

Herderlaan

Uiteindelijk is dat gelukt met onze huidige winkel aan de Herderlaan 12 in Ermelo. Een voormalige koekjesfabriek met een oppervlakte van 2400 m2!

Na opnieuw een grondige opknapbeurt van het pand konden we op 1 februari 2019 de deuren voor het publiek openen. We zijn heel erg blij met deze locatie. Hier kunnen we een bestendige toekomst realiseren.

Inmiddels hebben we meer dan 100 medewerkers naar betaald werk kunnen begeleiden. In diezelfde periode hebben ruim 350 mensen bij ons gewerkt als betaald kracht, vrijwilliger, dagbesteder of als Participatiemedewerker vanuit een uitkeringssituatie. Gemiddeld zijn er per week 60 medewerkers gedurende één of meerdere dagdelen per week bij ons werkzaam. Ook bieden wij jaarlijkse veel stageplekken aan voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Onze winkel wordt wekelijks door circa 3000 mensen bezocht. Met de verkoop van de kringloopgoederen leveren we een belangrijke bijdrage aan het duurzaam (her)gebruik van goederen. We beperken de afvalstromen.

We sponsoren goede doelen, waarvan de Stichting Karamba uit Ermelo de belangrijkste is. Veel van onze goederen gaan naar de kringloopwinkel van Stichting Karamba in Gambia. Op die manier dragen we een steentje bij aan de verbetering van de leefomstandigheden in één van de armste landen van de wereld.

We zijn volledig self-supporting en maken geen gebruik van subsidies. Onze ambities bij de start om een sociale onderneming te realiseren zijn – weliswaar niet zonder slag of stoot – waargemaakt. Wij willen een ieder die daar op welke manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd enorm bedanken.