Home » Over Ons

Over Ons

De Zaak van Ermelo is een leerwerkbedrijf. Een maatschappelijk betrokken onderneming en net zo uniek als jij! Alle activiteiten van De Zaak van Ermelo richten zich op een duurzame, positieve impuls aan de lokale samenleving. Wij creëeren nieuwe werkgelegenheid en maken ons sterk voor een gezonder milieu.

Missie

De Zaak van Ermelo richt zich als leerwerkbedrijf op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de kernwaarde dat ieder mens over kwaliteiten en competenties beschikt, willen wij met respect voor ieders uniciteit mensen stimuleren om het meeste uit zichzelf te halen. We creëren laagdrempelige (leer)werkplekken, zodat iedereen naar eigen kunnen en met plezier bij ons kan werken. Andere kernwaarden zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een betere leefomgeving en een gezonder milieu.

Leren en Werken

We gaan uit van mogelijkheden, voor mens én goed. In onze kringloopwinkel en werkplaats bieden we mensen een plek voor dagbesteding, reïntegratie, werkervaring, praktijkscholing en reguliere arbeid. Alle medewerkers kunnen zich door hun inzet persoonlijk ontwikkelen en hun kansen op de maatschappelijke ladder of arbeidsmarkt vergroten. De werkzaamheden die onze medewerkers doen zijn zeer uiteenlopend, zowel qua aard als niveau, én dragen belangrijk bij aan het sparen van het milieu. Zij transporteren, sorteren, repareren, ontmantelen, prijzen, etaleren en verkopen de herbruikbare goederen die u bij ons inlevert. Onze werkprocessen belasten het milieu zo minimaal mogelijk.

Wij hebben het waardevolle keurmerk van:

blikopwerk

Samenwerken

Omdat we sámen meer kunnen bereiken, zoeken wij actief naar mogelijkheden tot samenwerking. Lokale maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers kunnen allemaal hun unieke steentje bijdragen aan een zaak die iederéén aangaat. Wij participeren dan ook graag in lokale initiatieven die Ermelo nóg mooier maken!

Bekijk hier ons klachten- en privacyreglement:

Klachtenreglement DZVE
Privacyreglement DZVE

Stichting 'Vrienden van De Zaak van Ermelo'

Om onze maatschappelijke doelen te realiseren is de stichting ‘Vrienden van De Zaak van Ermelo’ opgericht, met een onafhankelijk bestuur. De vrijwilligers en de mensen die werkervaring willen opdoen of een dagbesteding zoeken, worden via de stichting ingezet.

Een ander doel van de stichting is om binnen Ermelo draagvlak te creëren en met veel partijen samen te werken, zoals de gemeente, de politiek, lokale ondernemers en instellingen op het sociale vlak. Samen proberen we mensen uit Ermelo (nieuwe) kansen te geven.

Bekijk ons...