Werken 2017-07-14T10:21:16+00:00

Werken

Vanuit ons streven om iedereen aan passend werk of een passend traject náár werk te helpen, halen wij alles uit de kast met een breed pakket aan werkvormen en opleidingsmogelijkheden. Onze winkel en werkplaats bieden zeer gevarieerde werkzaamheden en werkafdelingen, ook áchter de schermen. Voor iedereen vinden wij een geschikte leerwerk- of ervaringsplek! Wat jij wilt en kunt, staat voor ons centraal.

Lerend werken

In onze zogenaamde leerwerktrajecten leiden we mensen via een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) op voor een erkend MBO-diploma op niveau 1,2, 3 of 4. Door de combinatie van leren en werken in de praktijk, kwalificeer je je in relatief korte tijd voor een passende baan. Bestaande vacatures bepalen het opleidingsaanbod. In onze leerwerktrajecten doe je werkervaring op onder intensieve begeleiding van een trajectbegeleider en een jobcoach.

Reïntegratie

Wie vanuit werkloosheid of een arbeidsongeschikte positie een nieuwe baan wil vinden, kan hierbij individueel door ons worden begeleidt. Wanneer je een WW- of WIA-uitkering hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een IRO-traject : een Indiviuele Reïntegratie Overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen jou, De Zaak van Ermelo en het UWV of gemeente waarbij wij je ondersteunen en begeleiden in het vinden van een nieuwe baan die past bij je wensen en mogelijkheden.

Ondernemer worden

Wanneer je de wens hebt om zelfstandig ondernemer te worden, geven wij de mogelijkheid om de haalbaarheid van je idee in kaart te brengen. Met intensieve gesprekken en het afnemen van een ondernemerstest, onderzoeken wij je geschiktheid als ondernemer, of er voldoende afzetmogelijkheden voor je product of dienst zijn, of je onderneming financierbaar is en op termijn voldoende inkomsten kan genereren. In een tienstappen-plan doorloop je in een logische volgorde alle stappen van idee naar zelfstandig ondernemen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn van grote waarde en onmisbaar in ons leerwerkbedrijf. Zij doen onbetaald werk en zorgen er daarmee voor dat activiteiten en taken waar minder geld voor is, toch door kunnen gaan. Alle werkzaamheden die er in en om onze winkel en werkplaats te doen zijn, zijn ook voor hen beschikbaar. Vrijwilligers zetten zich om de meest uiteenlopende redenen voor ons in. Het biedt kansen om nieuwe leerervaringen op te doen, je bestaande kennis en vaardigheden uit te breiden en persoonlijk te groeien. In vrijwilligerswerk kun je de keuze maken om totaal iets anders te doen dan je dagelijkse bezigheden.

X