Scholing 2017-07-14T10:54:37+00:00

Scholing

Door mensen om te scholen maken wij beschikbare banen bereikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor werkzoekenden en voor mensen die hun werkpositie willen verbeteren. Aan mensen die al wel een baan hebben maar die zich moeten om- of bijscholen, bieden we scholing waarmee de geschiktheid voor een baan kan worden vergroot. Wij hebben voor iedereen een passende opleidingsvorm.

Individuele Leercoaching

Om mensen te leren ‘leren’ hebben wij Individuele Leercoaching ontwikkeld. Dit zijn scholingstrajecten die volledig zijn afgestemd op jou als individu en jouw unieke situatie. Het gaat hierbij niet alleen om het vergroten van kennis, maar óók om het ontwikkelen van leervaardigheden en het creëren van de juiste leeromstandigheden. In deze trajecten staat dan ook ‘de mens die leert’ centraal, en niet de leerstof of het diploma. Ons aanbod van opleidingen binnen Individuele Leercoaching bestaat uit bijna alle erkende (schriftelijke) opleidingen, met nadruk op MBO-opleidingen niveau 2 en 3.

Testinstrumenten

Voor alle opleidingsvormen is een goede oriëntatie op mogelijke beroepen van belang. Dit geldt ook voor mensen die om welke reden dan ook niet meer terug kunnen of willen in het oude beroep. Hiervoor zetten wij het effectieve testinstrument TestCase DN-I (Dynamic Naturel Identity) in, dat een goed beeld geeft van je persoonlijkheidskenmerken, aanwezige talenten en de ontwikkelbaarheid hiervan. Een persoonlijke coach helpt je daarna in het maken van een reële beroepskeuze én stimuleert je om de beroepskeuze om te zetten in concrete acties.

Verkorte opleidingstrajecten ‘op maat’

Voor mensen die al werkzaam zijn, maar nog niet beschikken over (voldoende) kwalificatie, bieden wij een verkort opleidingstraject ‘op maat’. Dit betekent dat een traject volledig passend wordt gemaakt voor zowel jou, als de organisatie waarvoor je werkt. Het traject doet recht aan de al opgedane (werk)ervaring, kent een volwassen manier van onderwijs en heeft een zo kort mogelijke doorlooptijd. De scholing is te volgen in een digitale leeromgeving, op basis van zelfstudie, eventueel aangevuld met een aantal praktijkdagen of toetsen. Hierna volgt een route Erkenning van Verworven Competenties (EVC) waarmee een ervaringscertificaat kan worden behaald. Dit certificaat kan vervolgens door een examen-commissie worden omgezet naar een erkend diploma.

Training sociale vaardigheden

Voor mensen die meer zelfvertrouwen nodig hebben in de sociale aspecten van hun baan, hebben wij een training ontwikkeld die gericht is op het aanleren van sociale vaardigheden en omgangsvormen. In de training wordt met een groep deelnemers geleerd hoe je je kunt opstellen tijdens sollicitatiegerelateerde situaties.

Sollicitatietraining

Het is belangrijk dat een werkzoekende zich goed kan presenteren aan werkgevers. Daarom bieden wij een training waarbij sollicitatievaardigheden worden aangeleerd. Het resultaat van de training is dat je voldoende vaardigheden hebt ontwikkeld om een sollicitatie succesvol te doorlopen.

X